Drukuj stronę

Przedsiębiorstwo GEOTEX Spółka z o.o. powstało w 1988 roku. Działalność przedsiębiorstwa ma na celu optymalizację zastosowań geosyntetycznych układów zabezpieczających i wzmacniających w budownictwie ziemnym, hydrotechnicznym i ochronie środowiska. Szczególnie w ochronie środowiska, w której doskonałość jest jedyną normą, szczycimy się tym, że oferujemy naszym klientom najwyższą jakość materiałów i wykonawstwa w całej branży. Jako pierwsi wprowadziliśmy na polski rynek nowoczesne technologie uszczelniania składowisk odpadów niebezpiecznych oraz technologie wzmacniania podłoży gruntowych z wykorzystaniem specjalistycznych materiałów geosyntetycznych - geomembran i geotkanin. Nasze działania nieustannie koncentrują się na udoskonalaniu świadczonych przez nas usług, począwszy od opracowania koncepcji rozwiązania, poprzez projekt budowlany, wykonawstwo, a na końcowym odbiorze naszych instalacji skończywszy. Służymy pełną pomocą w pracach projektowych dotyczących takich obiektów jak m.in. składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych, zbiorniki ziemne na szkodliwe dla środowiska odpady, oczyszczalnie ścieków, ziemne mury oporowe, wzmacniane geotkaninami skarpy, kopce, wały przeciwpowodziowe, nasypy i konstrukcje drogowe posadawiane na gruntach organicznych (słabych), obiekty hydrotechniczne i wiele innych. Posiadamy najnowsze programy komputerowe służące do rozwiązywania rozlicznych problemów na etapie projektów hydro i geotechnicznych wraz z doborem odpowiednich materiałów w postaci geomembran, geotkanin, geowłóknin i geosiatek.

W 1993 roku zrealizowaliśmy dwie największe inwestycje branżowe w Polsce. Według naszego projektu powstało wysypisko odpadów komunalno - przemysłowych o powierzchni 127.000 m2 dla miasta Głogowa oraz składowisko odpadów komunalnych o powierzchni 100.000 m2 dla miasta Tychy. Według naszego projektu wykonaliśmy również uszczelnienie wysypiska szkodliwych odpadów pogalwanicznych dla ZSI POLAM w Szczecinku oraz uszczelnienie składowiska odpadów przemysłowych dla ZML KĘTY S.A. w Kętach. Ale nie tylko wykopy ziemne, również wszelkiego rodzaju konstrukcje inżynierskie są przedmiotem naszej działalności. Przy zastosowaniu geomembrany wykonaliśmy uszczelnienie m.in. naziemnych zbiorników betonowych do składowania odpadów toksycznych dla Zakładów Azotowych KĘDZIERZYN w Kędzierzynie Koźlu oraz uszczelnienie stalowych zbiorników na odpady poprzemysłowe dla Kępickich Zakładów Garbarskich KEGAR. Lista referencyjna dotycząca prac wykonanych przez nas z zastosowaniem geomembrany zawiera opis ponad dwustu obiektów.

Innym materiałem który "towarzyszy" nam od początku naszej działalności jest geotkanina. W 1991 roku zaprojektowaliśmy pierwszy w Polsce nasyp łącznicy drogowej zbrojony wysokowytrzymałą geotkaniną dla węzła drogowego "Struga" koło Warszawy. Rok później projekt ten został zrealizowany. W ten sposób powstała pierwsza w kraju 6 metrowej wysokości konstrukcja ziemna zbrojona geotkaniną bez konieczności stosowania innych dodatkowych materiałów zbrojących np. żelbetu. Także kolejne nasze projekty znajdowały swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Między innymi projekt techniczny posadowienia na torfach nasypu drogi Nr 3 Stare Czarnowo - Żabów, a także projekt techniczny poszerzenia istniejącego nasypu autostrady A6 Szczecin - Kołbaskowo. Obie inwestycje to przykłady rozwiązywania przez nasze przedsiębiorstwo trudnych problemów posadawiania różnych budowli ziemnych w ciężkich warunkach gruntowych ( terenowych ) poprzez stosowanie odpowiednich materiałów tekstylnych takich jak geotkaniny, geowłókniny, geosiatki czy drenaż pionowy.

Zabezpieczanie skarp odwodnych materacami żelbetowymi na podkładzie z geotkaniny, odwadnianie obiektów hydrotechnicznych z zastosowaniem drenażu opaskowego i geowłóknin filtracyjnych, wzmacnianie i naprawa wałów przeciwpowodziowych to tylko część usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo GEOTEX Sp. z o.o. firmom związanym z budownictwem hydrotechnicznym. Na uwagę zasługują zwłaszcza elastyczne materace żelbetowe. Znalazły one zastosowanie m.in. we Wrocławiu przy zabezpieczeniu skarp odwodnych kanału ulgi na Odrze oraz w Kamieniu Pomorskim przy stacji pomp.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów od tego roku poszerzyliśmy swoją ofertę o geokomórki (geokraty) przeznaczone do stabilizacji skarp i podłoży gruntowych, polipropylenowe geowłókniny igłowane w pełnym asortymencie od 200 do 1200 g/m2, poliestrową geowłókninę igłowaną przeznaczoną do zbrojenia warstw bitumicznych, a także o specjalistyczną geowłókninę polipropylenową odpowiedzialną za gospodarkę wodną "zielonego dachu", oraz poliestrowe geowłókniny igłowane przeznaczone do zbrojenia pokryć dachowych wykonywanych na zimno.

Gwarancją wysokiego poziomu świadczonych przez nas usług są zatrudnieni specjaliści. Dzięki temu nasze przedsiębiorstwo cieszy się reputacją profesjonalnej i specjalistycznej firmy na której doświadczeniu i wsparciu mogą polegać klienci: inżynierowie, projektanci, inwestorzy i jednostki nadzoru w gestii których leży wybór technologii ekonomicznie opłacalnych z gwarancją długotrwałej eksploatacji obiektów.

Zapraszamy do skorzystania z naszego bogatego doświadczenia przy wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych w dziedzinie ochrony środowiska, hydrotechniki i geotechniki.

do góry