Drukuj stronę

Uszczelnianie

Zagrożenie stanu środowiska naturalnego człowieka kojarzy się przede wszystkim z przemysłem. Szybkie tempo industrializacji powoduje powstawanie ogromnych ilości odpadów przemysłowych, komunalnych i ścieków, a tym samym konieczność budowy kolejnych składowisk i wysypisk. Rosnąca ilość składowisk odpadów jest ogromnym problemem związanym z infiltracją szkodliwych substancji do gruntów i wód gruntowych. Wysypiska komunalne najczęściej lokalizowane były w wyeksploatowanych wyrobiskach piasku i żwiru.

W Polsce w ten sposób składowanych było około 99% odpadów komunalnych. Podłoże gruntowe w budowanych dotąd wysypiskach i składowiskach tylko w sporadycznych przypadkach było prawidłowo uszczelnione (naturalnie lub sztucznie) poprzez obecność warstwy gliny albo iłów lub poprzez zastosowanie uszczelnień np. folią PCV, gumą butylową czy geomembraną z tworzywa termoplastycznego na bazie PE/PP. Zanieczyszczenia wód podziemnych, powierzchniowych oraz gruntów w dużej części były spowodowane odciekami z niezabezpieczonych wysypisk i składowisk. Pogarszającą się sytuację na początku lat dziewięćdziesiątych poprawiło szybkie wdrożenie technologii i materiałów uszczelniających gwarantujących długotrwałość i bezpieczeństwo - geomembran HDPE.

Już od początku swojej działalności Przedsiębiorstwo GEOTEX Spółka z o.o. wykonuje uszczelnienia różnego rodzaju konstrukcji inżynierskich z zastosowaniem najnowszych technologii i specjalistycznych materiałów - geomembran HDPE, gwarantujących ochronę środowiska naturalnego a zwłaszcza ochronę gruntów i wód gruntowych. Wykonujemy wszystkie prace związane z procesem tworzenia szczelnej warstwy zabezpieczającej z geomembrany HDPE.

Innowacyjność rozwiązań projektowych, wysoki poziom wykonawczy oraz bezawaryjność w eksploatacji obiektów zyskały uznanie wielu inwestorów. Kilkanaście lat pracy Przedsiębiorstwa GEOTEX Spółki z o.o. to ponad dwieście obiektów zabezpieczonych geomembraną HDPE przed przedostawaniem się niebezpiecznych substancji do gruntów i wód gruntowych. Lista referencyjna obejmuje nie tylko składowiska odpadów komunalnych czy przemysłowych i ich rekultywację ale również wszelkiego rodzaju zbiorniki magazynowe stalowe i betonowe, wykopy ziemne pod zbiorniki paliw płynnych, zbiorniki wodne, wanny betonowe, tace pod zbiorniki, stawy osadowe dla oczyszczalni ścieków, podtorza kolejowe, podjazdy, zbiorniki p.poż. i wiele innych obiektów uszczelnionych geomembraną HDPE.

Gwarancją wysokiego poziomu świadczonych przez przedsiębiorstwo usług są zatrudnieni specjaliści, wysokiej jakości i profesjonalizm firmy.

Zapraszamy do współpracy.

W trosce o naszych klientów zapewniamy pomoc inżynierską, jak również błyskawiczną realizację zamówień.

Przedsiębiorstwo GEOTEX Sp. z o.o.  świadczy usługi z zakresu projektowania, sprzedaży oraz montażu materiałów geosyntetycznych.

 

do góry