Drukuj stronę

Ułożenie materiałów geosyntetycznych

Problem

Budowa dróg na obszarach występowania gruntów spoistych wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań inżynierskich chroniących nawierzchnię przed wysadzinami. Na takie warunki natrafiono w trakcie realizacji drogi w Leśnictwie Długoszyn. Realizacja dróg na takich obszarach leśnych wymaga prostych technologii bez zastosowania skomplikowanych urządzeń. Takie możliwości daje zastosowanie materiałów geosyntetycznych. Zastosowanie geowłókniny zapewnia separację pomiędzy gruntem spoistym a gruntem nasypowym natomiast zastosowanie geokraty podnosi nośność podłoża i samej nawierzchni. 

Rozwiązanie

Przedsiębiorstwo GEOTEX wspólnie z biurem projektowym, opracowało technologię realizacji robót na odcinku występowania gruntów spoistych. Dla separacji gruntu spoistego zastosowano geowłókninę o gramaturze 350g/m2, a w warstwie nasypu dla wzmocnienia podłoża zastosowano geokratę o wysokości 20cm. Na odcinkach występowania głębokich skarp zastosowano maty antyerozyjne chroniące warstwę humusu przed erozją.  Roboty związane z rozkładaniem geosyntetyków realizowała firma GEOTEX w miesiącach letnich. Warunki pogodowe pozwoliły na bezproblemowa realizację kontraktu.

Tagi

Geowłókniny

Najważniejsze dane

Inwestor
OŚRODEK TRANSPORTU LEŚNEGO, Świebodzin
Lokalizacja
Leśnictwo Długoszyn
Ilość geowłókniny
24 000,00 m2
Ilość geokraty
11 600,00 m2
Mata antyerozyjna
1 400,00 m2

Galeria

Długoszyn

Długoszyn

do góry